Nhà cung cấp dịch vụ hàng đầu về lĩnh vực dịch vụ quản lý chuyên nghiệp với hơn 65 triệu m2 diện tích thương mại, nhà ở cao cấp và trung tâm mua sắm. Nhà cung cấp dịch vụ hàng đầu về lĩnh vực dịch vụ quản lý chuyên nghiệp với hơn 65 triệu m2 diện tích thương mại, nhà ở cao cấp và trung tâm mua sắm.


02822679999